Märklins Mas vagnsats om 6st vagnar kan göras mer trovärdiga utan några större ingrepp.
Visar lite bilder som följer på en vagn tagen ur lådan samt en som är vädrad, därefter samtliga vagnar vädrade.