Tåget har skapats utifrån byggsatser som jag har byggt samt loket ifrån Brimalm. 
Kopior på original ritningar över de aktuella vagnarna finns i min ägo.
Vad mer kan vara så intressant som detta tåg som utgick ifrån Malmö C mot Sthlm.
___________________________________________________________________________

Tågsammansättning
Lok F 1200.
Det tåg som var inblandat i getåolyckan bestod av 11 fordon, inklusive loket[13]:
Ångloket F 1200 (finns bevarat på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle).
Postvagnen DF02 1107 (förstörd vid olyckan)[14]
Godsvagnen F1 25591 (förstörd vid olyckan)
Personvagnen C3d 2050 (förstörd vid olyckan)[14]
Personvagnen C05 2039 (förstörd vid olyckan)[14]
Personvagnen C01 1235 (förstörd vid olyckan)[14]
Personvagnen C05 2044 (förstörd vid olyckan)[14]
Restaurangvagnen AB03 2466 (reparerad efter olyckan, skrotad 1960)[14]
Sovvagnen B01 1015 (oskadad vid olyckan, skrotad 1949)[14]
Personvagnen BC04 1429 (oskadad, skrotad efter 1963)[14]
Extra godsvagnen G3 19003 (oskadad, skrotad 1952)
De flesta omkomna befann sig i vagnarna 2039 och 1235 som slog sönder varandra vid urspårningen.

Denna vagn ska bytas mot en plåtklädd d:o
Denna vagn ska bytas mot en plåtklädd d:o