Lite av den SKÅNSKA Nostalgin.
Denna modelltyp lever fortfarande kvar på några få ställen, modellen visar den första pågatågshållplatsen i Malmö Persborg )  1994

Hållstället Malmö Persborg öppnades den 12 juni 1994 med detta namn.
Allt enligt Järnvägsdata 2009.

Shablon är på väg att etsas fram för att kunna få snygga varningslinjer på perrongen..