Gamla Malmö C station i modell som var en prototyp, som sedermera är skrotad och slängd.
Nya Malmö C stationen vi ser som ska detaljeras så långt som möjligt.

 

Nya Malmö C station i modell skala 1/87 ( H0 )

Jag har beställt etsade detaljer för att kunna bygga en komplett banhall till Malmö C stn som modell.
Den längre mässingsdelen är ventilations enheterna som sitter uppe vid takåsen på banhallen.


______________________________________________________________________________________________

 

Visar en bild på takstolen där jag markerar in det som ska etsas i svart.
Staget som håller takstolen som också är svart får lödas i mässingstråd där en jigg är ett måste, och detta arbete pågår för fullt.
Det går 18st till en sektion som är 25% av den totala banhallen.
De vita linjerna är tak som jag håller på att ta fram lite olika val på, samt hur detta ska göras på ett snyggt sett.

Stagen för den ena hallen som ses på bild är klara.

De främre samt den bakre takstolarna.

Stationens under uppbyggnad.

Lite bilder om mina tankegångar och sammansättningar.

Byggandet av Malmö C banhall fortsätter och nästa etapp sätts igång, så detta blir färdigställt.


______________________________________________________________________________________________

 

Stationen kräver sin tid och detta gör att jag får prioritera bygget och bilder som presentation kommer det att bli mindre utav (Tyvärr )

Malmö c stn åter under uppbyggnad.