WAGGONFABRIK


En bok om samtliga vagnsdetaljer som användes på Arlövs mekaniska verkstäder.