Instruktioner för inkoppling av de olika styrkort som kommer att presenteras framöver

Här kommer inom kort att läggas upp hur inkoppling av styrkort till slutsignal.
Dock så får köparen själv välja hur man vill få upp sin matning till själva styrkortet.

 

Styrkortet kan även användas till modern slutsignal funktion, se video eller kopiera länk och klistra in på webben.
https://www.youtube.com/watch?v=b92dkFWJfmY