Gatstenar i H0 1,1x1,1mm med olika skiftningar.

Dessa utförda av Mig.

Vi fick en förfrågan om att utföra ett uppdrag som utgör att göra en modell av en byggarbetsplats som skulle presenteras på Nordbyggmässan 2018.
Modellen skulle vara fungerande med  systemlösningar  som addmobile representerade. 

Lite bilder presenteras här på vår hemsida.

Jag visar endast bilder på den färdiga modellen och inte under modellbyggandets gång.

Till vänster ser vi en etsad bygghiss

Till vänster ser vi en vy av byggplatsupplaget.