LANTMÄNNEN

Lantmännen med sina lokala stationer samt anknytning till järnvägen har alltid facinerat mig, där dessa byggnader idag rivs efter hand för att skapa bostadstomter.
I modell blir de ganska omfattande, men trevliga inslag.

Dessa cisterner glidgjöts, och då lämnade formen gjutringar efterhand som den gled uppåt.
Detta tyckte jag var en viktig detalj när modellen skulle byggas.