I samband med att SJ började satsa på D-lok på 1920-talet behövdes också elektriska växellok. Man beställde därför tre lok, som fick littera U, från ASEA 1925. (Denna beteckning ändrades senare till Ua).
Loken fick beteckning 88,89,90.
loken finns inte kvar, skrotades 1969,70,70.


Lampa, vanlig förekommande på bensinstationer på 50-talet.
Laster i storpack för O-vagnar.

Bygghiss vanligt förekommande på byggarbetsplatser.


Patinering av inköpta detaljer för vår MJ.


Batteritender byggt av ASEA i 1st exemplar fick nr 275, hastighet max 45km.
Denna blev skrotat 1956.