Priserna är inkl moms.
Frakt tillkommer.
Faktura skickas på 10dgr förfallo.

Svensk 2-sken signal, färdigbyggd.
Art 18-001

240 kr

 

Svensk 3-sken signal, färdigbyggd.
Art 18-002

250 kr

Svensk 4-sken signal, färdigbyggd.
Art 18-003

260 kr

Svensk 5-sken signal, färdigbyggd.
Art 18-004

270 kr

Svensk växlingsdvärgsignal.
Färdigbyggd.
Art 19-001 VDvärg

260 kr

Svensk kryssmärke med relief.
Art 18-005

100 kr

Svensk äldre krysssignal, färdigbyggd.
Art 18-006

260 kr

Kontaktledning för olika ändamål, säljs i par av respektive.
Art 18-LFL/P
Art 18-LFL/L

65 kr

Ny utgåva av kryssignal, färdigbyggd.
Art 18-007

450 kr

Ny utgåva av kryssignal, färdigbyggd.
Art 18-008

450 kr

Ny utgåva av kryssignal, färdigbyggd.
Art 18-009

450 kr

V-signal som lyser som sin förebild, färdigbyggd.
Art 18-010

475 kr

Vägförsignal med sina tre gula kastljus, färdigbyggd.
Art 18-011

450 kr

Fristående försignal, färdigbyggd, finns flera utföranden 1-sken/2-sken/3-sken
Fristående försignaler med sidotågvägslykta.
Bakgrundsskärmen till fristående försignal (med eller utan sidotågvägslykta) kunde vara av smal typ 18-016

Art 18-012 250 kr
Art 18-013 250 kr
Art 18-014 275 kr
Art 18-015 325 kr
Art 18-016 240 kr

En mycket lyckad slutsignal som har samma blink frekvens som originalet
det finns snart i lager styrkort som passar för vagnen och kan styra 2st slutsignaler.
Slutsignalen levereras färdigbyggd.
Art 18-017

350 kr/st

Styrkort
Art 18-017-SKort

165 kr

Gatulampa kan fås i vilken höjd som önskas, färdigbyggd.
Art 18-018

250 kr

2-vägs gatu/gångbana belysning, färdigbyggd.
Art 18-019

400 kr

Landortsbelysning, färdigbyggd.
Art 18-020

350 kr

Landortsbelysning, färdigbyggd.
Art 18-021

350 kr

Allmän/Park belysning, färdigbyggd.
Art 18-022

250 kr

Visnings objekt hur det kan förhålla sig även i modell.

Bangårdsbelysning , kan placeras var som helst stolpar/Bryggor, färdigbyggd.
Art 18.024

250 kr