Beställning kan göras via email detta har ni på rubriken kontakt.
Beställningen tillverkas av mig och byggs till ett färdigt resultat utan styrkort.
Betalning utförs via bankkonto eller via swish.
Signalerna har ett samlingskort för dess tunna trådar ska säkras ( Ej styrkort )
Har ändrat priserna som hade hamnat fel inbördes.
Beräknad leveranstid beroende på antal 4-8 veckor.
Leveransen kan bli förlängd pga nya beställningar som får göras.
Styrkort till slutsignalerna, utarbetas ett processorkort där av och påslag kan aktiveras via extern magnetpenna,
Denna funktion skulle även kunna vara en funktion till en komplett vagnsbelysning.
Detta håller på att utarbetas!!!


 

Pågatågshållplats Länstrafiken.

Denna byggsats går att köpa som grundbyggsats.
Mer info: Kontakta mig.
Art 19-Pågatågshållplats.
750 kr

Visnings objekt hur det kan förhålla sig även i modell.

Jag blir tvungen att ta ut en extra kostnad på nya beställningar som görs på signalerna där man önskar signalhus.
Då det har mångfaldigat blivit så mycket mer kostsamt på Shapeways.

Svensk 2-sken signal, färdigbyggd.
Art 18-001
240 kr

Art 18-001 Signalhus
29 kr

 

 

Svensk 3-sken signal, färdigbyggd.
Art 18-002
250 kr

Art 18-002 Signalhus
29kr

Svensk 4-sken signal, färdigbyggd.
Art 18-003
260 kr

Art 18-003 Signalhus
29 kr

Svensk 5-sken signal, färdigbyggd.
Art 18-004
270 kr

Art 18-004 Signalhus
29 kr

Svensk växlingsdvärgsignal.
Färdigbyggd.
Art 19-001 VDvärg

260 kr

Svensk kryssmärke med relief.
Art 18-005

100 kr

Svenska äldre kryssignaler i olika utföranden, färdigbyggd.
Art 18-006 Flera-spår
Art 18-006 1-spår
Art 18-006 Kryssmärke i relief

460 kr/st
460 kr/st
100 kr

Kontaktledning för olika ändamål, säljs i par av respektive.
Art 18-LFL/P: Äldre text.
Art 18-LFL/L: Nyare text.

65 kr

Ny utgåva av kryssignal, färdigbyggd.
Art 18-007

350 kr/st

Ny utgåva av kryssignal, färdigbyggd.
Art 18-008

350 kr/st

Ny utgåva av kryssignal, färdigbyggd.
Art 18-009

350 kr/st

V-signal som lyser som sin förebild, färdigbyggd.
Art 18-010

475 kr/st

Vägförsignal med sina tre gula kastljus, färdigbyggd.
Art 18-011

325 kr/st

Fristående försignal, färdigbyggd, finns flera utföranden 1-sken/2-sken/3-sken
Fristående försignaler med sidotågvägslykta.
Bakgrundsskärmen till fristående försignal (med eller utan sidotågvägslykta) kunde vara av smal typ 

Art 18-012 250 kr
Art 18-013 250 kr
Art 18-014 275 kr
Art 18-015 325 kr
Art 18-016 240 kr

Signalschakt
För säker montering av signaler.
Kan med lätthet monteras och demonteras vid service.


Art 19-001 20 kr

 

En mycket lyckad slutsignal som har samma blink frekvens som originalet
det finns snart i lager styrkort som passar för vagnen och kan styra 2st slutsignaler.

Slutsignalen levereras färdigbyggd.
Art 18-017       Art 18-017- Styrkort 

350 kr/st          165 kr            

Fint etsade gatubrunnar
Art 18-018

70kr

SJ Fasadskylt
Art 18-019

65kr

Gatlampa kan fås i vilken höjd som önskas, max 20cm och färdigbyggd.
Denna kan även utrustas med Natriumljussken.
Art 18-030

250 kr

2-vägs gat/gångbane belysning, färdigbyggd.
Art 18-031

400 kr

Landortsbelysning, färdigbyggd.
Art 18-032

350 kr

Landortsbelysning, färdigbyggd.
Art 18-033

350 kr

Allmän/Park belysning, färdigbyggd.
Art 18-034

250 kr

Bangårdsbelysning, kan placeras var som helst stolpar/Bryggor, färdigbyggd.
Art 18.035

250 kr