Mitt intresse för MJ och fullskale utövande.
Lite av vad jag bygger inom MJ.
En roande och kompletterande och harmonisk sysselsättning.
______________________________________________________________________________________________ 

Signaler för en komplett järnvägsövergång.Arkiv: Malmö centralstation 2016-12-10

Arkiv: Malmö centralstation 2016-12-10

=========================================================================================

Plåtstins.
Enkel liten detalj som förhöjer den lilla hållplatsen.