INFO!!
Produkterna börjar nå sina beställare och ska vara ute senast i oktober månad.

OBS!! Har skickat ut förfrågningar om intresset fortfarande kvarstår till de som har beställt.
Beställningarna levereras endast till de som har svarat att intresset fortfarande kvarstår.
De som inte hör av sig vid utsänt email om att beställningen är klar, går till nästa i kön.

OBS!! Det är viktigt att de som ska ha sina beställningar betalar om ni har fått ett sådant besked, annars går produkterna till nästkommande.
Jag tar inte upp dessa innestående beställningar igen.

Leveranser på väg ut.
En omtyckt liten krabat.
Med sitt lilla anpassade styrkort som är anpassat för personvagn.

NYHET under senhösten..
Har tagit fram ett vagnsbelysningsstyrkort som kommer att presenteras i en liten videosekvens här på hemsidan.

Arkiv: Malmö centralstation 2016-12-10

Arkiv: Malmö centralstation 2016-12-10

=========================================================================================

Det får byggas ett antal innan man kom in i byggandet så att man själv kan tycka det blir ok.
Om jag jämför denna Törebodastolpe med den som jag kan köpa, så är det naturligtvis skillnad på precision.
Men att själv utmana mig att få möjligheten att bygga en stolpe för 2,50kr i material kostnad stimulerar naturligtvis.