INFO!!
Jag är fullt medveten om att detta tar sin tid att få ut till sina beställare, när det blir en sådan mångfald att bygga så blir det upp .o. nergångar av naturliga skäl.
Men misströsta inte, ni kommer att få fina produkter.

SIGNALERNA som är en utgåva ifrån SIGNAL TEMA är handgjorda produkter och ingen massproduktion.
Signal Tema kan även erbjuda specialsignaler som inte finns på marknaden.
Varje signal är unik, med detta menar jag att signalebyggena tar tid att bygga beroende på de krav jag ställer på mig själv.
Priserna är högre än de importerade signal produkterna som även florerar i olika sociala media.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkiv: Malmö centralstation 2016-12-10

Arkiv: Malmö centralstation 2016-12-10

=========================================================================================

Det får byggas ett antal innan man kom in i byggandet så att man själv kan tycka det blir ok.
Om jag jämför denna Törebodastolpe med den som jag kan köpa, så är det naturligtvis skilland på precision.
Men att själv utmana mig att få möjligheten att bygga en stolpe för 2,50kr i material kostnad stimulerar naturligtvis.