INFO!!
Jag är fullt medveten om att detta tar sin tid att få ut till sina beställare, när det blir en sådan mångfald att bygga så blir det upp .o. nergångar av naturliga skäl.
Men misströsta inte, ni kommer att få fina produkter.

Arkiv: Malmö centralstation 2016-12-10

Arkiv: Malmö centralstation 2016-12-10

=========================================================================================

Det får byggas ett antal innan man kom in i byggandet så att man själv kan tycka det blir ok.
Om jag jämför denna Törebodastolpe med den som jag kan köpa, så är det naturligtvis skillnad på precision.
Men att själv utmana mig att få möjligheten att bygga en stolpe för 2,50kr i material kostnad stimulerar naturligtvis.