Arkiv

VI KÖR EN NYSTART.Jag kommer, trots att jag skrev tidigare att nystart inte skulle ske, så startar jag upp igen om ca 2-veckor då jag är fullbokad.
Så ni är välkomna med era önskemål om uppdrag igen.
Tack på förhand.

En bild av pågående bygge av Citytunneln i Malmö år 2007.
Specialfordon framtagna för ändamålet.

=========================================================================================
-

Det får byggas ett antal innan man kom in i byggandet så att man själv kan tycka det blir ok.
Om jag jämför denna Törebodastolpe med den som jag kan köpa, så är det naturligtvis skilland på precision.
Men att själv utmana mig att få möjligheten att bygga en stolpe för 2,50kr i material kostnad stimulerar naturligtvis.