INFO!!
Enkla regler vid beställning ifrån butik.
Kunder som beställer får ett svars mail, om ca leveransdatum.
När produkterna ska levereras ut så är det förskottsbetalning som är aktuellt.
De som inte svarar inom 2-veckor, går produkterna till nästa köpare.
Beställningar tages inte emot av de som har visat sitt ointresse vid email i tidigare historik.

NYHET under senhösten/årskiftet "vagnsbelysning".

1. Total "on" tid från det att man aktiverar vagnen.
2. Intensitet på själva ljuset
3. Omslagspunkt på omgivningens ljus. (skymningsrelä)

Avseende intensiteten på vagnsbelysningen så sätts potentiometern i max läge så
man kan justera magneten då vagnen är hopskruvad.
Håller man magneten på plats längre än 5 sekunder så börjar intensiteten
"vandra" upprepat från lägsta till högsta värde och man tar bort magneten då man har en
önskvärd intensitet.
Om man vrider omslagspunkten till max och vandrar med magneten över vagnen
3-4 gånger vid uppstart så lär sig vagnen omgivningens ljusstyrka.
______________________________________________________________________________________________

 

Arkiv: Malmö centralstation 2016-12-10

Arkiv: Malmö centralstation 2016-12-10

=========================================================================================

Det får byggas ett antal innan man kom in i byggandet så att man själv kan tycka det blir ok.
Om jag jämför denna Törebodastolpe med den som jag kan köpa, så är det naturligtvis skillnad på precision.
Men att själv utmana mig att få möjligheten att bygga en stolpe för 2,50kr i material kostnad stimulerar naturligtvis.