Har försökt filma detta under kvällens sena timme.
Skapat en youtube länk.

Naturligtvis är den smäckrare i live, ger en bättre känsla av sin storlek och sin återgivning av sin blink.
https://youtu.be/H_7FlMbDDa0
Det sitter en slutsignal på vardera sida om vagnen kopplat till ett styrkort.

Nya vägkryssignaler på väg in i butiken.

INFO: ALLMÄNT

Lite planer på mitt MJ utövande.
Som sagt så är det oundvikligt att åldern spelar roll när man har uppnått sin pension, tiden går fort och man vill hinna med så mycket som möjligt.
Ska erkänna att jag känner en viss stress över detta.
Varför är det så att på äldre dagar när man har kommit dit hän, som man skulle vilja vara och ha den erfarenhet för ca 30 år sedan, men läget är annorlunda.

Mitt mål är att kunna producera så mycket av mitt MJ själv och minska mina inköp för hobbyn, då jag känner att jag kan uppnå en större flexibilitet samt ta fram saker som berör mig, som stor producenter inte har intresse av.
Men som läget har utvecklats så känner jag att det inte finns en marknad som är direkt intresserad av vad jag tar fram i den utsträckningen att det känns som ett behov att föra detta vidare som en kommersiell försäljning, och där av är det dags att avsluta den biten, och då tar jag endast fram för eget behov.
Det är inte så att jag skriver detta, för att börja sälja igen, utan nu är det dags att släppa denna bit.

Finns ingen anledning att inte ta upp den mentalitet som finns i sociala medier, samt tiskrifter, samt på träffar att det existerar ett finrum för speciellt invalda personer som styr vad som ska marknadsföras, detta gör att det är en hel del som går förlorat ut till gemene man.